Header Ads

CÔNG TY TNHH GIAO THỜI
Địa chỉ: 06 Nguyễn Bá Học, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 0915.654.177

NĂNG LỰC SẢN XUẤT


TT
Tên, loại máy
Năm sản xuất
Xuất xứ
Số lượng
Năng suất khai thác (tờ/giờ)
Khổ
trang in
Số trang in quy đổi 17x24
(ĐV tính 1000đ)
1
Máy in Mitsubishi daiya 16 trang 4 mầu 3F4.
1999
Nhật
1
7 000
17x25
3.001.600
2
Máy in 32 trang,Komori lithrone LP44
2002
Nhật
1
8 000
13x19
1.886.720
3
Máy in 32 trangMitsubishi daiya 4DP.
1995
Nhật
1
8 000
13x19
1.886.720
4
Máy in 32 trangSumitomo Miller TP41S
1990
1
6 000
17x25
1.286.400
5
Máy in 32 trang Sumitomo Miller TP38S
1988
Nhật
1
6 000
16x24
1.286.400
6
Máy in 32 trang Sumitomo Miller TP38S
1988
Nhật
1
6 000
16x21
1.286.400
7
Máy in 16 trang Miller TC94
1992
Đức
1
6 000
13x19
643.200
8
Máy in mitsubishi daiya I-I 16 trang
1998
Nhật
1
6 000
13x19
412.720
9
Máy in mitsubishi daiya I-I 16 trang
1994
Nhật
1
7 000
17x25
412.720
10
Máy in mitsubishi daiya 3G2, 16 trang 2 mầu
1995
Nhật
1
7 000
13x19
1.500.800
11
Máy in mitsubishi daiya 2D2, 16 trang 2 mầu
1992
Nhật
1
7 000
17x25
707.520
12
Máy in Mitsubishi daiya 1F1, 12 trang 2 mầu
1994
Nhật
1
7 000
17x25
707.520
13
Máy in Sakurai oliver 272EP 12 trang 2 mầu
1995
Nhật
1
6 000
17x25
707.520
14
Máy in Sakurai oliver 272TC 12 trang 2 mầu
1988
Nhật
1
6 000
17x25
750.400
15
Máy in Akiyama Betech 228, 12 trang 2 mầu
1995
Nhật
1
6 000
15.5x20.5
750.400
16
Máy in Akiyama HA 226,  8 trang 2 mầu
1988
Nhật
1
7 000
15.5x20.5
643.200
17
Máy in Komori SII 226P, 8 trang 2 mầu
1995
Nhật
1
6 000
15.5x20.5
857.600
18
Máy in Hasimoto 226P,
8 trang 1 mầu
1990
Nhật
1
6 000
15.5x20.5
433.808
19
Máy in Hasimoto SA651, 8 trang 1 mầu
1990
Nhật
1
Được tạo bởi Blogger.