Header Ads

CÔNG TY TNHH GIAO THỜI
Địa chỉ: 06 Nguyễn Bá Học, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 0915.654.177

“THÔNG BÁO” Công ty chuyển về địa chỉ cũ 06 Nguyễn Bá Học


Từ ngày: 12/06/2019
Công ty TNHH Giao Thi thông báo: 
Địa chỉ hiện tại : 76  Lan Nguyên Phi, Q. Hi Châu, Tp. Đà Nẵng

Chuyển về địa chỉ Cũ: 06 Nguyễn Bá Học, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, tp. Đà Nẵng


  1. Trong thời gian chuyển địa điểm nếu Quý Khách điện thoại số máy bàn không được thì vui lòng gọi Hotline :0915.654.177
===================
Công ty TNHH Giao Th
i
06 Nguyễn Bá Học, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, tp. Đà Nẵng
Hot line: 0915654177
Website: inangiaothoi.com

Được tạo bởi Blogger.